logo
■ Czego się nauczę■ Tematy■ Dlaczego warto■ Przykład lekcji■ Dla kogo■ Jak kupić■ KUP TERAZ■ KONTAKT■ FAQ
KURS VIDEO + DODATKI

Nawożenie kapusty

Kurs video online (nagrania) + dodatki dla producentów kapusty oraz doradców ogrodniczych.


Ponad 6,5 godzinne opracowanie w postaci kursu video, dotyczące nawożenia kapusty. Autorem kursu jest prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber, autorytet w dziedzinie nawożenia roślin uprawnych.

Grafika poglądowa. Produkt elektroniczny. Kurs jest w formie online (internetowej).
Dostęp do platformy jest dżywotni, bez limitu czasowego.

Krótko o kursie

Nauczysz się między innymi...


Układania harmonogramów fertygacji

Policzysz ile kg nawozu w jakiej ilości wody i przez jak długi czas "podawać" aby nawożenie było jeszcze bardziej skuteczne.

Zwiększania plonów oraz poprawy jakości

Odpowiednio dobrane i zaaplikowane nawozy przez systemy kroplowe, pozwalają na wykorzystanie potencjału jaki daje roślina.

Wykorzystania potencjału fertygacji

Wykorzystaj w pełni możliwości jakie daje Ci fertygacja. To wyższe plony, lepsza jakość, oszczędność na nawozach i dostarczenie wody tak niezbędnej do każdej uprawy - zwłaszcza w ostatnich latach.

Wszystkiego o infrastrukturze do fertygacji

Masz infrastrukturę, używasz jej ale nie do końca Cię satysfakcjonują osiągane efekty? Dowiesz się jak w pełni wykorzystać filtry, pompy, emitery, możliwości techniczne czyli wszystkie elementy infrastruktury, którą posiadasz. Dobierzesz również odpowiednie parametry jak dpoiero zakładasz fertygację.

...a to tylko niewielki wycinek wiedzy z kursu.

Autor i prowadzący

Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

Profesor UPP dr hab. Tomasz Kleiber, Kierownik Pracowni Żywienia Roślin Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prowadzi doświadczenia z zakresy żywienia i uprawy różnych grup roślin oraz stosowania pierwiastków śladowych.

Autor ponad 90 artykułów naukowych, w tym licznych we współpracy interdyscyplinarnej, i ponad 80 artykułów popularno-naukowych.

Wygłosił kilkadziesiąt wykładów, seminariów i szkoleń dla praktyki.

Uczestnik i kierownik wielu projektów naukowo-badawczych. Kierownik i wykładowca przedmiotów z zakresu żywienia roślin.

Spis treści

kursu

Kliknij w znak "+" aby zobaczyć co znajduje się w każdej z sekcji

Wprowadzenie

Wstęp do kursu

 • 01 | Wstęp - Łukasz Peroń
 • 02 | Wstęp - Tomasz Kleiber
 • 03 | Dodatki do kursu
 • 04 | Jak korzystać z tego kursu?


Wstęp do kapusty

 • 05 | Skala BBCH
 • 06 | Zapotrzebowanie kapusty na makroelementy
 • 07 | Zapotrzebowanie kapusty na mikroelementy
Badania glebowe

Pobieranie prób glebowych

 • 08 | Jak prawidłowo pobrać glebę do analizy?
 • 09 | Metody pobierania prób gleby
 • 10 | Narzędzia do pobierania prób glebowych
 • 11 | Błędy w pobieraniu prób gleby


Analiza prób gleby

 • 12 | Jak często badać glebę?
 • 13 | Jaką metodą badać glebę?
 • 14 | Czy zasadne jest płacenie za zalecenia nawozowe?
 • 15 | Do czego jeszcze możemy wykorzystać badanie glebowe?


Czytanie wyników i wnioski

 • 16 | Jak czytać wyniki z analiz glebowych?
 • 17 | Prawo minimum Liebiga
 • 18 | Czynniki i ich wpływ na kształtowanie plonu
Nawożenie

Ustalanie dawek nawozowych

 • 19 | Jakich danych potrzebujemy do obliczeń?
 • 20 | Stany odżywienia roślin w kontekście układania planu nawozowego
 • 21 | Obliczanie dawek nawozów


Kalkulator nawozowy

 • 22 | Wprowadzanie do kalkulatora dawek nawozowych
 • 23 | Wprowadzenie danych i przeprowadzenie obliczeń
 • 24 | Czytanie wyników i planu nawozowego
Rodzaje nawozów

Nawozy organiczne

 • 25 | Wprowadzenie do nawozów organicznych
 • 26 | Jaką wartość mają nawozy organiczne?
 • 27 | Jak wprowadzić nawozy organiczne do obliczeń dawek nawozów?
 • 28 | Jakie są zalety stosowania nawozów organicznych?
 • 29 | Jakie są wady stosowania nawozów organicznych?
 • 30 | Resztki pożniwne


Nawozy mineralne

 • 31 | Pojęcie czystego składnika
 • 32 | Sorpcja składników
 • 33 | Nawozy azotowe
 • 34 | Nawozy fosforowe
 • 35 | Nawozy potasowe
 • 36 | Nawozy magnezowe
 • 37 | Tabela mieszania nawozów
 • 38 | Jak prawidłowo dobrać nawozy do uprawy kapusty pod kątem terminu i formy?


Odczyn gleby i wapnowanie

 • 39 | Klasyfikacja odczynu gleby
 • 40 | pH gleby w uprawie kapusty
 • 41 | Kiedy wapnować glebę pod uprawie kapusty?
 • 42 | Przyczyny i skutki zakwaszenia gleby
 • 43 | Poziom wapnia a pH gleby - czy to to samo?
 • 44 | pH a pobieranie składników pokarmowych
 • 45 | Poziom pH a choroby kapusty


Nawozy wapniowe

 • 46 | Rodzaje nawozów wapniowych
 • 47 | Sprawności efektywność działania nawozów wapniowych
Składniki w żywieniu roślin

Makroelementy

 • 48 | Wprowadzenie do makroelementów
 • 49 | Azot
 • 50 | Fosfor
 • 51 | Potas
 • 52 | Wapń
 • 53 | Siarka
 • 54 | Magnez


Mikroelementy

 • 55 | Wprowadzenie do mikroelementów
 • 56 | Żelazo
 • 57 | Molibden
 • 58 | Bor
 • 59 | Mangan
 • 60 | Cynk
 • 61 | Miedź
 • 62 | Chlor


Formy składników pobierane przez rośliny

 • 63 | Mikro i makroelementy


Antagonizmy i synergizmy między składnikami

 • 64 | Tabela z antagonizmami
Odżywianie dolistne

Zasady odżywiania dolistnego roślin

 • 65 | Czy warto odżywiać dolistnie?
 • 66 | Dlaczego odżywiamy dolistnie?
 • 67 | Zalecenia do kapusty głowiastej - kiedy jaki pierwiastek podać
 • 68 | Dawki preparatów do odżywiania dolistnego
 • 69 | Mieszanie preparatów stosowanych dolistnie
 • 70 | Bezpieczeństwo wykonywania zabiegów


Nośniki składników odżywczych

 • 71 | Sole
 • 72 | Chelaty
 • 73 | Aminokwasy
Podsumowanie
 • 74 | Podsumowanie Tomasz Kleiber
 • 75 | Podsumowanie i podziękowania Łukasz Peroń

Pobierz pełny spis treści kursu (PDF). W spisie znajdziesz: moduły, lekcje, tematy i omówione zagadnienia.

Kurs
w liczbach

Zobacz jaki ogrom wiedzy otrzymujesz w jednym miejscu.

 • 229 merytorycznych slajdów wraz z przykładami
 • 16 tematów
 • 75 merytorycznych lekcji
 • 14 quizów
 • 75 pytań quizowych 
 • 6 głównych modułów
 • 2 dodatkowe moduły (wprowadzenie i podsumowanie)
 • ponad 6,5 godziny nagrań video i audio
 • ponad 200 godzin roboczych spędzonych nad  przygotowaniem kursu
 • Lata zdobywania wiedzy przez Eksperta, przekazane w pigułce

Zagadnienia omówione
w kursie


Kliknij w znak "+" aby zobaczyć co znajduje się w każdej z sekcji

Wstęp
 • 01 | Witam w kursie fertygacja i nawadnianie
 • 02 | Jak najlepiej wykorzystac kurs
Obieg wody i sytuacja hydrologiczna
 • 03 | Obieg wody w przyrodzie
 • 04 | Sytuacja hydrologiczna w Polsce cz.1
 • 05 | Sytuacja hydrologiczna w Polsce cz.2
Użycie wody
 • 06 | Źródła i jakość wody
 • 07 | Analiza wody
 • 08 | Ujęcia wody
Infrastruktura - elementy składowe
 • 09 | Pompy
 • 10 | Hydraulika instalacji kroplowego nawadniania
 • 11 | Równomierność nawadniania kroplowego, zamgławiania, zraszania lub deszczowania
 • 12 | Rurociągi
 • 13 | Złączki i akcesoria
 • 14 | Filtry
 • 15 | Metody uzdatniania wody
 • 16 | Emitery kroplowe
 • 17 | Jakość emiterów
 • 18 | Dozowniki nawozów
Obliczenia i ćwiczenia na platformie
 • 19 | Obliczenia wydatku dozownika + ćwiczenia na platformie
Podsumowanie
 • 20 | Podsumowanie infrastruktury do fertygacji i nawodnienia
Wprowadzenie do fertygacji
 • 21 | Fertygacja
 • 22 | Technologia
 • 23 | Stężenie i dawka
Planowanie i obliczenia harmonogramów
 • 24 | Harmonogram fertygacji + ćwiczenia na platformie
 • 25 | Wyznaczanie czasu fertygacji + ćwiczenia na platformie
Diagnostyka i monitoring
 • 26 | Diagnostyka - liście
 • 27 | Diagnostyka - gleba
 • 28 | Wpływ nawadniania i fertygacji na właściwości fizykochemiczne gleby
Prawo
 • 29 | Prawo wodne
Zakończenie
 • 30 | Podsumowanie Waldemar Treder
 • 31 | Podsumowanie Łukasz Peroń

Kurs w liczbach


 • 508 merytorycznych slajdów wraz z case studies
 • 167 poruszonych zagadnień i odpowiedzi na pytania
 • 27 tematów
 • 27 quizów i 97 pytań quizowych 
 • 11 merytorycznych lekcji
 • 4 główne moduły i 2 dodatkowe (podsumowania)
 • 11 godzin nagrań video i audio
 • ponad 420 godzin roboczych spędzonych nad  przygotowaniem kursu
 • Lata zdobywania wiedzy przez Eksperta, przekazane w pigułce

Dlaczego warto?
wraz z kursem
otrzymasz


Standardem w kursach jest model subskrypcyjny - czyli cyklicznych opłat (abonament na dostęp). Ten kurs otrzymasz z dożywotnim dostepem. Płacisz raz i dożywotnio kurs jest Twój.

Kurs prowadzony przez autorytet w dziedzinie nawadniania i fertygacji - prof. Waldemara Tredera z IO PIB w Skierniewicach. To gwarancja jakości i rzetelności materiałów.

To nie to samo co video, ale zawsze można posłuchać w ciagniku, w samochodzie, na rowerze i skorzystać z tego kursu w formie audio. To ponad 11h materiałów.

TYLKO dla kursantów uruchomiona jest grupa wsparcia, ale również wymiany informacji czy harmonogramów.

Gotowe harmonogramy, które mozna zaimportować do platformy nawodnieniowej (darmowe narzędzie wspomagania decyzji nawodnieniowych). Można testować wspólnie z Profesorem tworzenie harmonogramów odżywiania upraw.

Szczegółowe instrukcje PDF do Platformy nawodnieniowej. Instrukcje dodatkowo wyjaśniają jak korzystać z funkcjonalności "krok po kroku" z narzędzia.

Otrzymasz również tabele wspomagające planowanie fertygacji i nawadniania. Wzajemne blokowanie się pierwiastków, przeliczniki form pierwiastków, etc.

Po każdym temacie rozwiążesz krótki quiz, aby utrwalić sobie zdobytą wiedzę.

Spis pojęć związanych z nawodnieniem czy fertygacją. Pojęcia ewapotranspiracja, KBW czy sonda pojemnościowa nie będą Ci obce.

Spis linków w przyjaznej formie. W pierwszej wersji - spis kalkulatorów z platformy nawodnieniowej. Sukcesywnie będą dodawnae kolejne, tak aby była to w pełni wartościowa baza dla Ciebie.

TYLKO dla kursantów, przewidziany jest newsletter z wartościowymi informacjami dodatkowymi

Po ukończeniu kursu i wypełnieniu wszystkich quizów, wygenerowany zostanie dla Ciebie certyfikat ukończenia kursu.

Dlaczego warto?
wraz z kursem
otrzymasz dodatki

Standardem w kursach jest model subskrypcyjny - czyli cyklicznych opłat (abonament na dostęp). Ten kurs otrzymasz z dożywotnim dostepem. Płacisz raz i dożywotnio kurs jest Twój.

Kalkulator to narzędzie pomagające w liczeniu dawek nawozowy w uprawie kapusty. Po wprowadzeniu wyników badań, wybraniu nawozów z listy oraz uprawianego gatunku - dobieramy dawki a kalulator pokazuje czy plan jest odpowiedni (lekcje jak używac kalkulatora krok po kroku znajduje się w pełnym kursie)

To nie to samo co video, ale zawsze można posłuchać w ciagniku, w samochodzie, na rowerze i skorzystać z tego kursu w formie audio. To ponad 6,5h materiałów.

Dla kursantów, przewidziany jest newsletter z wartościowymi informacjami dodatkowymi (osobna rejestracja > https://kapusta.agromail.pl)

Otrzymasz również tabele wspomagające planowanie fertygacji i nawadniania. Wzajemne blokowanie się pierwiastków, przeliczniki form pierwiastków, etc.

Kurs prowadzony przez autorytet w dziedzinie nawożenia - prof. Tomasza Kleibera. To gwarancja jakości i rzetelności materiałów.

TYLKO dla kursantów uruchomiona jest grupa wsparcia, ale również wymiany informacji między kursantami.

Po każdym temacie rozwiążesz krótki quiz, aby utrwalić sobie zdobytą wiedzę.

Po ukończeniu kursu i wypełnieniu wszystkich quizów, wygenerowany zostanie dla Ciebie certyfikat ukończenia kursu.

Zobacz
przykładową
lekcję


Czego się dowiesz?

 • Potrzeby wapnowania w uprawie kapusty
 • To jedna z lekcji pełnego kursu

Nawożenie kapusty


Webinarium - pełny zapis

 • Prelegent: Łukasz Peroń
 • Czas: 60 min
 • Webinarium stanowi ok 5% wiedzy zawartej w pełnym kursie. Sprawdź zanim kupisz.
 • Webinarium pokazuje istotne zagadnienia dotyczące nawożenia kapusty. Pełny kurs  to rozwinięcie z omówieniem z najdrobniejszymi szczegółami.

Dla kogo jest ten kurs?


Dla ludzi, którzy chcą doradzać, stosować oraz świadomie użytkować nawozy w uprawie kapusty. To nie tylko oszczędności finansowe i racjonalne wykorzystywanie nawozów ale także wysokiej jakości plony.

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

kliknij w pytanie, aby zobaczyc odpowiedź
Na jak długi czas dostaję dostęp do kursu?

Dostęp do kursu dostajesz dożywotnio. To nie jest standard rynkowy, który z reguły wynosi 1 rok od zakupu. W FarmWise płacisz raz, oglądasz i korzystasz ile i kiedy chcesz (bez limitu czasowego).

Czy moge pobrać kurs na swój komputer?

Lekcji wideo nie można pobrać na komputer. Są zabezpieczone przed kopiowaniem. Wszystkie pozostałe materiały możesz pobrać - dodatki, wersję MP3, etc. Informacje co jest do pobrania zawsze opisane są w szczegółach kursu lub na stronie kursu (Landing Page)

Czy otrzymam Fakturę VAT?

Tak. FV zostaje wygenerowana automatycznie i wysłana na adres mailowy. Dane do FV uzupełnia się podczas zamówienia kursu.

Czy mogę kupić kurs na raty?

Obecnie nie ma takiej możliwości.

Co to znaczy, że kurs jest VOD?

Kurs VOD to inaczej Vidoe On Demand - czyli po Polsku WNŻ :)  - Video Na Życzenie. Kurs przerabiasz kiedy chcesz i w tempie jakie Ci odpowiada. Nie martw się, kurs jest Twój i jest dostępny dla Ciebie dożywotnio.

Czy w ramach kursu otrzymam indywidualne konsultacje z ekspertem?

Nie. Ilość kursantów nie pozwala na indywidualne konsultacje. Dostaniesz natomiast dostęp do zamknietej grupie na Facebooku, gdzie możesz sie wymieniać doświadczeniami z innymi kursantami. Czasami odpowiada również ekspert, ale nie jest to zasadą.

Kiedy i jak dostanę dostęp do kursu?

Dostęp przyznawany jest natychmiast po zaksięgowaniu płatności w systemie. Najczęściej w ciagu kilku-kulkunastu minut, (bardzo rzadko max. do 24h). Wyjątkiem jest płatność przelewem tradycyjnym - wtedy czas to wykoanie przelewu przez kupującego + czas na otrzymanie przelewu i zaksięgowanie go w systemie. To najdłuższa droga. Dostęp niezależnie od formy opłaty otrzymasz mailowo (UWAGA!!! sprawdź również katalog SPAM)

Czy mogę zwrócić kurs?

Z racji tego iż jest to produkt elektroniczny, nie ma możliwości zwrotu, co zaznaczasz (zgodę) przy zakupie materiałów. Szczegółowy opis co znajduje się w każdym kursie jest przedstawiony na stronie kursu (Landing Page). Ekspert prowadzący jest swoistą gwarancją jakości materiałów.

Jak skorzystać z kalkulatora?

Dokładne omówienie kalkulatora i przykładów omówiona jest w 3 lekcjach w kursie.

Masz pytania?

Umów się na rozmowę

Kliknij w datę, następnie wybierz czas. Umówisz się w ten sposób na rozmowę telefoniczną lub video on-line.

Teraz tylko się odważ i rozpocznij kurs...

Jak dołączyć do kursu?

zajmie Ci to 5 min. i od zaraz możesz korzystać z szerokiego materiału video.
Włóż kurs do koszyka

Kliknij przycisk "Kupuję kurs Nawożenie kapusty"(zielony przycisk nad/pod ceną kursu).

Przejdziesz w ten sposób do koszyka zakupowego z już włożonym do niego kursem.

Nastepnie kliknij Przejdź do płatności

Wypełnij dane i zapłać

Wypełnij formularz swoimi danymi. Pamiętaj, jeśli potrzebujesz FV, proszę uzupełnij wszystkie dane firmowe (m.in. nazwę firmy czy NIP).

Wybierz metodę płatności - Blik, płatność elektroniczna (PayNow, PayU) lub przelew bankowy. Zaakceptuj regulaminy.

FV generuje się automatycznie i powinna zostać wysłana do Ciebie zaraz po zaksięgowaniu płatności.

Odbierz e-mail

Po zaksięgowaniu wpłaty dostaniesz kila e-maili od FarmWise. Między innymi otrzymasz e-mail z loginem i hasłem do platformy z uruchomionym kursem

UWAGA!!! Sprawdź również SPAM.

Dodatki do kursu otrzymasz osobnym mailem dokładnie w 2 dniu od kupna kursu.

Zdobywaj wiedzę

Ucz się z ekspertem. Co najważniejsze zastosuj zdobytą wiedzę w praktyce a efekty z pewnością Cię nie zawiodą.

Widzimy sie w panelu kursu.

Ile??? 497zł??? Drogo!!!

Czy taka kwota za dożywotni dostęp do kursu prowadzonego przez eksperta to drogo?

Porównajmy... 497zł
to około:

nawozu
do
fertygacji

pracy
profesjonalnego
doradcy

plonu
fertygowanych
upraw

thunder-cloud

spokój
właścicieli
gospodarstwa

Gwarancja ceny!

Taniej nie będzie
497 zł to najniższa cena za kurs

Cena może tylko wzrosnąć, ponieważ kurs uzupełniany będzie o kolejne materiały.


Kursanci, którzy zakupili już dostęp otrzymają również przyszłe materiały.

Demo
0 zł
bezpłatnie
Wersja demonstracyjna
Sprawdź zanim kupisz
Jednorazowo
119 zł
netto / jednorazowo
Najnowsza wersja kalkulatora
Dożywotnia licencja (zakupiona wersja)
Dostęp do zamknietej grupy na Facebook'u
Abonament roczny
139 zł
netto / rok
Najnowsza wersja kalkulatora
Dożywotnia licencja (ostatnia wersja z sub.)
Dostęp do zamknietej grupy na Facebook'u
Kwartalne aktualizacje funkcjonalności

Demo

PLN 
0
bezpłatnie
Wersja demonstracyjna

Jednorazowo

PLN
119
netto jednorazowo
Najnowsza wersja kalkulatora

Abonament roczny

PLN
139
netto / miesiąc
Najnowsza wersja kalkulatora
Miesięczne akualizacje cen
Kwartalne aktualizacje funkcjonalności
Dożywotnia licencja (ostatnia wersja z sub.)
Kurs video + dodatki "Nawożenie kapusty"
397 zł
brutto (netto 322,76zł)
Dożywotni dostęp do platformy kursowej FarmWise i kursu "Nawożenie kapusty"
Gwarancja otrzymania wszystkich przyszłych materiałów o które uzupełniany będzie kurs
ponad 6,5 godziny wiedzy przekazanej przez Prof. UPP dr hab. Tomasza Kleibera
Kalkulator nawożenia kapusty (wymagany Excel)
Wersja MP3 całego kursu (dla lubiących słuchać)
Zamknięta grupa na Facebooku (TYLKO dla kursantów)
Tabele pomocne przy ustalaniu odżywiania roślin
14 Quizów do każdego tematu
Newsletter e.Kapusta (kapusta.agromail.pl)
Certyfikat ukończenia kursu
Kurs video + dodatki "Fertygacja od A do Z"
497 zł
brutto (netto 404,07zł)
Gwarancja ceny - 497zł to najniższa cena za jaką będzie mozna kupić kurs. Cena może tylko wzrosnąć wraz z powiększeniem sie materiałów 
Gwarancja otrzymania wszystkich przyszłych materiałów o które uzupełniany będzie kurs
Dożywotni dostęp do platformy kursowej i kursu "Fertygacja od A do Z"
11 godzin wiedzy przekazanej przez Prof. dr hab. Waldemara Tredera
Wersja MP3 całego kursu (dla lubiących słuchać)
Zamknięta grupa na Facebooku (TYLKO dla kursantów)
Przykładowe harmonogramy fertygacji
Instrukcje do Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych (IPWDN)
Tabele pomocne przy ustalaniu odżywiania roślin
27 Quizów do każdego tematu
Słownik pojęć związanych z tematem
Przydatne linki
Newsletter (TYLKO dla kursantów)
Certyfikat ukończenia kursu
FarmWise - Eksperci wiedzy agro / e-learning dla branży agro

Platforma edukacyjna dla branży agro z kursami video online (VOD) prowadzonymi przez ekspertów z branży rolniczej i ogrodniczej. E-Learning dla rolnictwa i ogrodnictwa.

#FarmWise #PeronMedia
#KursyVideo #KursyAgro #KursyHorti
#PlatformaRolnicza  #PlatformaOrgrodnicze

© PeronMedia | FarmWise™ | wszelkie prawa zastrzeżone