logo
■ Czego się nauczę■ Tematy■ Dlaczego warto■ Przykład lekcji■ Dla kogo■ Jak kupić■ KUP TERAZ■ KONTAKT■ FAQ

Już dzisiaj bezpłatny webinar z MEGA PROMOCJĄ z okazji premiery poniższych kursów (ceny z dołu mocno obniżone)

zapisz się na bezpłatny webinar

KURSY VIDEO + DODATKI

Nawożenie rzepaku

Seria kursów video online (nagrania) + dodatki dla producentów rzepaku.


Jedyny w Polsce, ponad 15-godzinny kurs video (VOD), dotyczący nawożenia rzepaku. Autorem kursu jest Prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak, autorytet w dziedzinie nawożenia roślin uprawnych. Profesor Szczepaniak na co dzień pracuje w UPP w Poznaniu.

Grafika poglądowa. Produkt elektroniczny. Kurs jest w formie online (internetowej).
Dostęp do platformy jest dożywotni, bez limitu czasowego.

KONKURS !!!

wygraj kurs video
“Wprowadzenie do nawożenia rzepaku”
o wartości 199 zł

Nauczysz się między innymi...


Układania dawek nawozów pod potrzeby Twojej rośliny

Policzysz ile kg nawozu, kiedy i w jakiej formie aplikować aby nawożenie było jeszcze bardziej skuteczne. Wszystko wytłumaczone w przystępnej formie z przykładami.

Rozpoznawania chorób fizjologicznych

Rozpoznanie problemów na polu to dopiero początek. Nauczysz się zapobiegać problemom związanym z nieodpowiednim nawożeniem, aby ustrzec się przed stratami.

Wykorzystania potencjału rośliny

Nawożenie to jeden z najważniejszych czynników wpływających na plonowanie i jakość. Dowiesz się jak poprawić swoją produkcję.

Wiele, wiele innych aspektów produkcji...

Kurs nie traktuje tylko o nawożeniu. Omawia wiele aspektów uprawy w kontekście nawożenia i budowania plonu.

...a to tylko niewielki wycinek wiedzy z kursu.

Autor i prowadzący

Prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak

pracuje w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, która znajduje się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (dawna Akademia Rolnicza).

Prowadzi badania dotyczące podstaw nawożenia głównych roślin uprawnych w Polsce, między innymi rzepaku ozimego. Od 2018 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych „Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej”.

Profesor Szczepaniak poza tym, że jest doświadczonym nauczycielem akademickim, w czasie swojej pracy zawodowej przeprowadził kilkaset wykładów, szkoleń i seminariów dla rolników, grup producenckich oraz pracowników firm zajmujących się obsługą rolnictwa, a także jestem autorem ponad 600 publikacji, w tym ponad 500 artykułów popularno-naukowych.

Zagadnienia omówione
w kursie


Pobierz pełny spis treści kursu (PDF). W spisie znajdziesz: moduły, lekcje, tematy i omówione zagadnienia.


Kliknij w znak "+" aby zobaczyć co znajduje się w każdej z sekcji


KURS 1
Wprowadzenie do nawożenia rzepaku (P1)

Czynniki produkcji
 • 01 | Podział i znaczenie
 • 02 | Woda - główny czynnik ograniczający plony w Polsce
 • 03 | Azot - główny czynnik plonotwórczy
Krytyczne fazy rozwoju (odżywienia) rzepaku ozimego
 • 04 | Jak rzepak tworzy plon i jakość?
 • 05 | Potrzeby pokarmowe oraz dynamika tworzenia biomasy przez rzepak - jesień
 • 06 | Wygląd morfologiczny roślin w okresie jesiennym a ich potencjał plonotwórczy
 • 07 | Potrzeby pokarmowe oraz dynamika tworzenia biomasy i akumulacji składników przez rzepak - wiosna
 • 08 | Wpływ odczynu na właściwości gleby i warunki wzrostu roślin
 • 09 | Znaczenie plonotwórcze wybranych składników pokarmowych
 • 10 | Objawy niedoboru składników pokarmowych
 • 11 | Czynniki kształtujące zawartość tłuszczu w nasionach - odmiana i nawożenie
Strategia nawożenia rzepaku ozimego
 • 12 | Uwarunkowania prawne i podstawowe pytania
 • 13 | System uprawy
 • 14 | Zadania agrotechniczne
 • 15 | Odżywianie roślin przez liście - współdziałanie nawożenia doglebowego z dokarmianiem dolistnym
 • 16 | Odżywianie roślin przez liście - czynniki determinujące pobranie składników
 • 17 | Odżywianie roślin przez liście - łączne stosowanie agrochemikaliów
 • 18 | Odżywianie roślin przez liście - wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin

KURS 2
Nawożenie rzepaku w okresie letnio-jesiennym (P2)

Regulacja odczynu gleby
 • 01-19 | Źródła i przyczyny zakwaszenia gleby
 • 02-20 | Składniki systemu wapnowania
 • 03-21 | Ocena potrzeb wapnowania oraz właściwości buforowe gleby a wymagania rzepaku
 • 04-22 | Asortyment nawozów wapniowych
 • 05-23 | Charakterystyka agrochemiczna nawozów wapniowych
 • 06-24 | Mechanizm odkwaszania gleby
 • 07-25 | Termin wapnowania
Nawożenie fosforem, potasem i magnezem
 • 08-26 | Regulacja zasobności gleby dostarczenie łatwo dostępnego składnika - metody
 • 09-27 | Wartość nawozów naturalnych i organicznych - obornik, gnojowica, słoma
 • 10-28 | Metoda bilansowa opracowana przez prof. Grzebisza UPP - P, K, Mg
 • 11-29 | Nawożenie fosforem - termin aplikacji i dobór nawozów
 • 12-30 | Nawożenie potasem - termin aplikacji i dobór nawozów
 • 13-31 | Nawożenie magnezem - sposób i termin aplikacji a dobór nawozów
 • 14-32 | Postępowanie ze słomą - przemiany materii organicznej w glebie
Nawożenie siarką, wapniem i azotem
 • 15-33 | Nawożenie siarką - źródła, procesy i przemiany siarki w glebach uprawnych
 • 16-34 | Nawożenie siarką - podstawowe informacje, warunki sprzyjające niedoborom, dawka, przykładowe nawozy zawierające siarkę i termin ich aplikacji
 • 17-35 | Nawożenie wapniem
 • 18-36 | Nawożenie azotem

KURS 3
Nawożenie rzepaku w okresie wiosennym i profilaktyka mikroelementowa (P3)

Nawożenie azotem
 • 01-37 | Stan roślin po zimie a potencjał plonotwórczy
 • 02-38 | Dawka - wzory
 • 03-39 | Zawartość azotu w glebie - dynamika jego uwalniania / przykładowe obliczenia
 • 04-40 | Korekta dawki azotu - rośliny bobowate, nawozy naturalne
 • 05-41 | Podział dawki i termin jej aplikacji
 • 06-42 | Dobór nawozów azotowych – form azotu
 • 07-43 | Dolistne dokarmianie rzepaku azotem
Nawożenie siarką
 • 08-45 | Wiosenne nawożenie siarką
Znaczenie plonotwórcze wybranych mikroelementów
 • 09-46 | Klasyfikacja i główne funkcje mikroelementów
 • 10-47 | Dodatkowe funkcje boru, manganu i molibdenu
Objawy niedoboru wybranych mikroelementów
 • 11-48 | Niedobory boru
 • 12-49 | Niedobory manganu
 • 13-50 | Niedobory molibdenu
 • 14-51 | Niedobory żelaza
Czynniki kształtujące dostępność mikroelementów dla roślin
 • 15-52 | Podział czynników
 • 16-53 | Czynniki glebowe - zawartość formy przyswajalnej
 • 17-54 | Czynniki glebowe - odczyn gleby (pH)
 • 18-55 | Czynniki glebowe - antagonizm i synergizm między pierwiastkami
 • 19-56 | Czynniki roślinne
 • 20-57 | Czynniki agrotechniczne
Nawozy mikroelementowe i sposoby ich aplikacji
 • 21-58 | Sole, chelaty, aminokwasy
 • 22-59 | Nawozy mikroelementowe - różnice i sposoby aplikacji
Nawożenie rzepaku mikroelementami
 • 23-60 | Zapotrzebowanie rzepaku na mikroelementy
 • 24-61 | Nawożenie borem
 • 25-62 | Nawożenie  manganem
 • 26-63 | Nawożenie  molibdenem

Kurs
w liczbach


Zobacz jaki ogrom wiedzy otrzymujesz w jednym miejscu.


KURS 1

Wprowadzenie do nawożenia rzepaku (P1)

 • 153 merytoryczne slajdy wraz z przykładami
 • 18 lekcji
 • 4h 50min. wykładów video

KURS 2

Nawożenie rzepaku w okresie letnio-jesiennym (P2)

 • 131 merytorycznych slajdów wraz z przykładami
 • 18 lekcji
 • 5h 30min. wykładów video

KURS 3

Nawożenie rzepaku w okresie wiosennym i profilaktyka mikroelementowa (P3)

 • 114 merytorycznych slajdów wraz z przykładami
 • 26 lekcji
 • 5h wykładów video

KURS 1+2+3
 • 398 merytorycznych slajdów wraz z przykładami
 • 62 lekcje
 • 15h 20min. wykładów video
 • 12 quizów
 • 144 pytania quizowe 
 • 12 główne moduły
 • ponad 15 godzin nagrań video i audio
 • ponad 450 godzin roboczych spędzonych nad  przygotowaniem kursu
 • Lata zdobywania wiedzy przez Eksperta, przekazane w pigułce

Zagadnienia omówione
w kursie


Kliknij w znak "+" aby zobaczyć co znajduje się w każdej z sekcji

Wstęp
 • 01 | Witam w kursie fertygacja i nawadnianie
 • 02 | Jak najlepiej wykorzystac kurs
Obieg wody i sytuacja hydrologiczna
 • 03 | Obieg wody w przyrodzie
 • 04 | Sytuacja hydrologiczna w Polsce cz.1
 • 05 | Sytuacja hydrologiczna w Polsce cz.2
Użycie wody
 • 06 | Źródła i jakość wody
 • 07 | Analiza wody
 • 08 | Ujęcia wody
Infrastruktura - elementy składowe
 • 09 | Pompy
 • 10 | Hydraulika instalacji kroplowego nawadniania
 • 11 | Równomierność nawadniania kroplowego, zamgławiania, zraszania lub deszczowania
 • 12 | Rurociągi
 • 13 | Złączki i akcesoria
 • 14 | Filtry
 • 15 | Metody uzdatniania wody
 • 16 | Emitery kroplowe
 • 17 | Jakość emiterów
 • 18 | Dozowniki nawozów
Obliczenia i ćwiczenia na platformie
 • 19 | Obliczenia wydatku dozownika + ćwiczenia na platformie
Podsumowanie
 • 20 | Podsumowanie infrastruktury do fertygacji i nawodnienia
Wprowadzenie do fertygacji
 • 21 | Fertygacja
 • 22 | Technologia
 • 23 | Stężenie i dawka
Planowanie i obliczenia harmonogramów
 • 24 | Harmonogram fertygacji + ćwiczenia na platformie
 • 25 | Wyznaczanie czasu fertygacji + ćwiczenia na platformie
Diagnostyka i monitoring
 • 26 | Diagnostyka - liście
 • 27 | Diagnostyka - gleba
 • 28 | Wpływ nawadniania i fertygacji na właściwości fizykochemiczne gleby
Prawo
 • 29 | Prawo wodne
Zakończenie
 • 30 | Podsumowanie Waldemar Treder
 • 31 | Podsumowanie Łukasz Peroń

Kurs w liczbach


 • 508 merytorycznych slajdów wraz z case studies
 • 167 poruszonych zagadnień i odpowiedzi na pytania
 • 27 tematów
 • 27 quizów i 97 pytań quizowych 
 • 11 merytorycznych lekcji
 • 4 główne moduły i 2 dodatkowe (podsumowania)
 • 11 godzin nagrań video i audio
 • ponad 420 godzin roboczych spędzonych nad  przygotowaniem kursu
 • Lata zdobywania wiedzy przez Eksperta, przekazane w pigułce

Dlaczego warto?
wraz z kursem
otrzymasz


Standardem w kursach jest model subskrypcyjny - czyli cyklicznych opłat (abonament na dostęp). Ten kurs otrzymasz z dożywotnim dostepem. Płacisz raz i dożywotnio kurs jest Twój.

Kurs prowadzony przez autorytet w dziedzinie nawadniania i fertygacji - prof. Waldemara Tredera z IO PIB w Skierniewicach. To gwarancja jakości i rzetelności materiałów.

To nie to samo co video, ale zawsze można posłuchać w ciagniku, w samochodzie, na rowerze i skorzystać z tego kursu w formie audio. To ponad 11h materiałów.

TYLKO dla kursantów uruchomiona jest grupa wsparcia, ale również wymiany informacji czy harmonogramów.

Gotowe harmonogramy, które mozna zaimportować do platformy nawodnieniowej (darmowe narzędzie wspomagania decyzji nawodnieniowych). Można testować wspólnie z Profesorem tworzenie harmonogramów odżywiania upraw.

Szczegółowe instrukcje PDF do Platformy nawodnieniowej. Instrukcje dodatkowo wyjaśniają jak korzystać z funkcjonalności "krok po kroku" z narzędzia.

Otrzymasz również tabele wspomagające planowanie fertygacji i nawadniania. Wzajemne blokowanie się pierwiastków, przeliczniki form pierwiastków, etc.

Po każdym temacie rozwiążesz krótki quiz, aby utrwalić sobie zdobytą wiedzę.

Spis pojęć związanych z nawodnieniem czy fertygacją. Pojęcia ewapotranspiracja, KBW czy sonda pojemnościowa nie będą Ci obce.

Spis linków w przyjaznej formie. W pierwszej wersji - spis kalkulatorów z platformy nawodnieniowej. Sukcesywnie będą dodawnae kolejne, tak aby była to w pełni wartościowa baza dla Ciebie.

TYLKO dla kursantów, przewidziany jest newsletter z wartościowymi informacjami dodatkowymi

Po ukończeniu kursu i wypełnieniu wszystkich quizów, wygenerowany zostanie dla Ciebie certyfikat ukończenia kursu.

Dlaczego warto?
wraz z kursem
otrzymasz dodatki


Standardem w kursach jest model subskrypcyjny - czyli cyklicznych opłat (abonament za dostęp). Ten kurs otrzymasz z dożywotnim dostepem, płacisz raz i dożywotnio jest Twój.

To nie to samo co video, ale zawsze można posłuchać w ciagniku, w samochodzie, na rowerze i skorzystać z tego kursu w formie audio. W sumie (3 kursy) to ponad 15h materiałów.

Otrzymasz również tabele wspomagające planowanie nawożenia. Wzajemne blokowanie się pierwiastków, przeliczniki form pierwiastków, etc.

Dla kursantów, przewidziany jest newsletter z wartościowymi informacjami dodatkowymi (rejestracja > https://rzepak.agromail.pl)

Kurs prowadzony przez autorytet w dziedzinie nawożenia roślin uprawnych - prof. Witolda Szczepaniaka  z UPP w Poznaniu. To gwarancja jakości i rzetelności materiałów.

TYLKO dla kursantów uruchomiona jest grupa wsparcia, ale również wymiany informacji czy harmonogramów.

Po każdym module rozwiążesz krótki quiz, aby utrwalić sobie zdobytą wiedzę.

Po ukończeniu kursu i wypełnieniu wszystkich quizów, wygenerowany zostanie dla Ciebie certyfikat ukończenia kursu.

Zobacz
przykładową
lekcję


Czego się dowiesz?

 • Jak prawidłowo nawozić rzepak siarką

To tylko jedna z kilku lekcji gdzie są nawiązania do odżywiania i nawożenia siarką

Każda elkcja w kursie jest opracowana w ten sam sposób jak przykładowa.

Główne błędy w nawożeniu rzepaku


Webinarium - pełny zapis

 • Prelegent: prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak
 • Czas: 60 min
 • Webinarium stanowi ok 6% wiedzy zawartej w pełnym kursie. Sprawdź zanim kupisz.
 • Webinarium pokazuje najczęstsze błędy popełnianie podczas nawożenia rzepaku.

Tutaj pojawi się zapis z Webinarium, które odbędzie się 19.08. Jeżeli chcesz się zarejestrowac na webinar, przejdź do adresu https://webinar.farmwise.pl/rzn-001

Dla kogo jest ten kurs?


Dla ludzi, którzy chcą doradzać, stosować oraz świadomie układać nawożenie w uprawie rzepaku. To nie tylko oszczędności finansowe i racjonalne wykorzystywanie nawozów ale również wysokiej jakości plony.

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

kliknij w pytanie, aby zobaczyc odpowiedź
Na jak długi czas dostaje dostep do kursu?

Dostęp do kursu dostajesz dożywotnio. To nie jest standard rynkowy, który z reguły wynosi 1 rok od zakupu. W FarmWise płacisz raz, oglądasz i korzystasz ile i kiedy chcesz (bez limitu czasowego).

Czy moge pobrać kurs na swój komputer?

Lekcji wideo nie można pobrać na komputer. Są zabezpieczone przed kopiowaniem. Wszystkie pozostałe materiały możesz pobrać - dodatki, wersję MP3, etc. Informacje co jest do pobrania zawsze opisane są w szczegółach kursu lub na stronie kursu (Landing Page)

Czy otrzymam Fakturę VAT?

Tak. FV zostaje wygenerowana automatycznie i wysłana na adres mailowy. Dane do FV uzupełnia się podczas zamówienia kursu.

Czy mogę kupić kurs na raty?

Obecnie nie ma takiej możliwości.

Co to znaczy, że kurs jest VOD?

Kurs VOD to inaczej Vidoe On Demand - czyli po Polsku WNŻ :)  - Video Na Życzenie. Kurs przerabiasz kiedy chcesz i w tempie jakie Ci odpowiada. Nie martw się, kurs jest Twój i jest dostępny dla Ciebie dożywotnio.

Czy w ramach kursu otrzymam indywidualne konsultacje z ekspertem?

Nie. Ilość kursantów nie pozwala na indywidualne konsultacje. Dostaniesz natomiast dostęp do zamknietej grupie na Facebooku, gdzie możesz sie wymieniać doświadczeniami z innymi kursantami. Czasami odpowiada również ekspert, ale nie jest to zasadą.

Kiedy i jak dostanę dostęp do kursu?

Dostęp przyznawany jest natychmiast po zaksięgowaniu płatności w systemie. Najczęściej w ciagu kilku-kulkunastu minut, (bardzo rzadko max. do 24h). Wyjątkiem jest płatność przelewem tradycyjnym - wtedy czas to wykoanie przelewu przez kupującego + czas na otrzymanie przelewu i zaksięgowanie go w systemie. To najdłuższa droga. Dostęp niezależnie od formy opłaty otrzymasz mailowo (UWAGA!!! sprawdź również katalog SPAM)

Czy mogę zwrócić kurs?

Z racji tego iż jest to produkt elektroniczny, nie ma możliwości zwrotu, co zaznaczasz (zgodę) przy zakupie materiałów. Szczegółowy opis co znajduje się w każdym kursie jest przedstawiony na stronie kursu (Landing Page). Ekspert prowadzący jest swoistą gwarancją jakości materiałów.

Czy otrzymam rabat na zakup kursów?

Jeżeli kupujesz pakiet 3 kursów, otrzymasz 10% rabatu.

Masz pytania?

Umów się na rozmowę

Kliknij w datę, następnie wybierz czas. Umówisz się w ten sposób na rozmowę telefoniczną lub video on-line.

Teraz tylko się odważ i rozpocznij kurs...

Jak dołączyć do kursu?

zajmie Ci to 5 min i od zaraz możesz korzystać z szerokiego materiału video.
Włóż kurs do koszyka

Kliknij przycisk "Kupuję kurs".

Przejdziesz w ten sposób do koszyka zakupowego z już włożonym do niego kursem lub kursami.

Nastepnie kliknij Przejdź do płatności

Wypełnij dane i zapłać

Wypełnij formularz swoimi danymi. Pamiętaj, jeśli potrzebujesz FV, proszę uzupełnij wszystkie dane firmowe (m.in. nazwę firmy czy NIP).

Wybierz metodę płatności - Blik, płatność elektroniczna (PayNow, PayU) lub przelew bankowy. Zaakceptuj regulaminy.

FV generuje się automatycznie i powinna zostać wysłana do Ciebie zaraz po zaksięgowaniu płatności.

Odbierz e-mail

Po zaksięgowaniu wpłaty dostaniesz kila e-maili od FarmWise. Między innymi otrzymasz e-mail z loginem i hasłem do platformy z uruchomionym kursem

UWAGA!!! Sprawdź również SPAM.

Dodatki do kursu otrzymasz osobnym mailem dokładnie w 2 dniu od kupna kursu.

Zdobywaj wiedzę

Ucz się z ekspertem. Co najważniejsze zastosuj zdobytą wiedzę w praktyce a efekty z pewnością Cię nie zawiodą.

Widzimy sie w panelu kursu.

597zł? Drogo!

Czy taka kwota za dożywotni dostęp do pakietu kursów prowadzonych przez eksperta to drogo?

Zastanówmy się...

597zł to:

lekcje

za lekcję

wykładów

za godzinę wykładu Eksperta

Gwarancja ceny!

Taniej nie będzie
497 zł to najniższa cena za kurs

Cena może tylko wzrosnąć, ponieważ kurs uzupełniany będzie o kolejne materiały.


Kursanci, którzy zakupili już dostęp otrzymają również przyszłe materiały.

Rzepak P1

Wprowadzenie do nawożenia rzepaku

199 zł

brutto (161,79 zł netto)
Co w kursie:
dots-two-horizontal

1

dots-two-horizontal
2

Rzepak P1

Nawożenie rzepaku w okresie letnio-jesiennym

199 zł

brutto (161,79 zł netto)

Rzepak P1

Nawożenie rzepaku w okresie wiosennym i profilaktyka mikroelementowa

199 zł

brutto (161,79 zł netto)

Rzepak PAKIET

Pakiet kursów

Rzepak P1
Rzepak P2
Rzepak P3


537 zł

brutto (436,59 netto)
Pełny pakiet kursów
597

537 zł

brutto (436,59 zł netto)
Kursy: P1+P2+P3                          
Co w pakiecie?
Kompletny system szkolenia z nawożenia rzepaku w najlepszej cenie
15h 20min. wykładów video
398 slajdów
62 lekcje
12 Quizów i 144 pytania
W skład wchodzą kursy P1+P2+P3
W skład wchodzą również wszystkie dodatki z kursów P1+P2+P3
Podstawy nawożenia rzepaku (P1)    

199 zł

brutto (161,79 zł netto)
Wprowadzenie do nawożenia rzepaku                                                                    
Co w kursie?
4h 50min. wykładów video
153 slajdy
18 lekcji
3 Quizy i 53 pytania
Zamknięta grupa na Facebooku (tylko dla kursantów)
Wersja MP3 (dla lubiących słuchać)
Certyfikat ukończenia kursu
Dożywotni dostęp
Lato i jesień (P2)                              

199 zł

brutto (161,79 zł netto)
Nawożenie rzepaku w okresie letnio-jesiennym                                                          
Co w kursie?
5h 30min wykładów video
131 slajdów
18 lekcji
2 Quizy i 41 pytań
Zamknięta grupa na Facebooku (tylko dla kursantów)
Wersja MP3 (dla lubiących słuchać)
Certyfikat ukończenia kursu
Dożywotni dostęp
Wiosna i mikro (P3)                      

199 zł

brutto (161,79 zł netto)
Nawożenie rzepaku w okresie wiosennym i profilaktyka mikroelementowa
Co w kursie?
5h wykładów video
114 slajdów
26 lekcji
7 Quizów i 50 pytań
Zamknięta grupa na Facebooku (tylko dla kursantów)
Wersja MP3 (dla lubiących słuchać)
Certyfikat ukończenia kursu
Dożywotni dostęp
Podstawy nawożenia rzepaku (P1)    

199 zł

brutto (161,79 zł netto)
Wprowadzenie do nawożenia rzepaku                                                                    
What's included:
10000 unique visits
10 Published Pages
AMP Pages
A/B Testing
Lato i jesień (P2)                              

199 zł

brutto (161,79 zł netto)
Nawożenie rzepaku w okresie letnio-jesiennym                                                          
What's included:
All Pro Features
75000 Unique Visits
Unlimited Published Pages
5 Pro Sub-accounts
Pro Integrations
Wiosna i mikro (P3)                      

199 zł

brutto (161,79 zł netto)
Nawożenie rzepaku w okresie wiosennym i profilaktyka mikroelementowa
What's included:
All Premium Features
99.9% uptime SLA
1-on-1 Quick Start Call
Priority Phone, Chat and Email
Choice of Server Location
Audit Trail 
Pełny pakiet kursów
597

537 zł

brutto (436,59 zł netto)
Kursy: P1+P2+P3
What's included:
All Essential Features
30000 unique visits 
30 Published Pages
Email and Live Chat support
Feedback mode
FarmWise - Eksperci wiedzy agro / e-learning dla branży agro

Platforma edukacyjna dla branży agro z kursami video online (VOD) prowadzonymi przez ekspertów z branży rolniczej i ogrodniczej. E-Learning dla rolnictwa i ogrodnictwa.

#FarmWise #PeronMedia
#KursyVideo #KursyAgro #KursyHorti
#PlatformaRolnicza  #PlatformaOrgrodnicze

© PeronMedia | FarmWise™ | wszelkie prawa zastrzeżone